EngelenBestaan verzorgt interactieve voorlichingsbijeenkomsten, workshops en gastlessen op het gebied van internet en sociale media. Opdrachtgevers zijn o.a. scholen, bibliotheken en educatieve centra. Zowel de bijeenkomsten als gastlessen en workshops verschaffen inzicht in het online gedrag van kinderen Ún volwassenen. Het geeft handvatten en hoe 'wijzer te worden op het web'. Gaan kinderen zo veilig te werk als ze zelf denken? Weten ze de weg als ze wat moeten opzoeken? En hoe weet je of informatie betrouwbaar is? Doel is te laten zien en ervaren hoe je internet op een positieve, kritische, creatieve en veilige manier kunt gebruiken.

Zelf ben ik een nieuwsgierige gebruiker van web 2.0 toepassingen als daar zijn: Pinterest.com (online moodboard), Flickr (voor foto's), YouTube(filmpjes), Last.fm(muziek), Hyves (vrienden),Facebook(vrienden), LinkedIn(zakelijk netwerk), Twitter, Skype, Second Life en alles wat er zich nog zal aandienen. Ook hierin bied ik hulp en begeleiding.

En verder geef ik in de vorm van workshops en cursussen particulieren begeleiding op het gebied van 'hulp op internet'.

De op internet aanwezige kennis informatie tutorials en gratis programma's heeft mijn blik enorm verruimd. Deze kennis wil ik graag delen en verspreiden.
De veelheid aan gratis programma's biedt iedereen met een computer met internetaansluiting heel veel kansen zich te ontwikkelen op zeer verschillende (vooral sociale en creatieve) gebieden.

En voor de volledigheid: tot 1998 was ik een absolute non-computergebruiker. Een digibeet. Van beroep was ik groepsleidster in de jeugdzorg en werkte met veel plezier met kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Voorlichting, advies, workshops en gastlessen

Internetvoorlichting op ouderavonden (PO en VO).

Accent ligt op 'wijs internetten'. Aangepast in overleg


Training digitaal pesten.

Hoe voorkom je het? Wat te doen? Aangepast in overleg


Workshops.

  • SketchUp
  • Gooogle Earth
  • Social Media - algemeen
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Facebook
  • YouTube